Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Гаранционно обслужване и право на връщане

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ, ЗАКУПЕНИ ОТ  РАДОР-М ООД,

гр. Варна, ул. „Дядо Димитър Македонеца“ №3 ,  тел: +359897904249,

 e- mail:  sales@vibroplatformi.bg

                                          

Уважаеми потребители, благодарим Ви за проявения интерес към продуктите от нашия онлайн магазин vibroplatformi.bg !

Правейки покупки от онлайн магазина vibroplatformi.bg , Вие получавате двугодишна законова гаранция на продуктите. Гаранцията започва да тече от момента на получаване на стоката , моля запазете касовият бон и товарителницата от куриерската фирма, за да удостоверите покупката и началната дата на гаранционния срок.

  Моля запазете оригиналната опаковка, в която получихте уреда в случай на необходимост за връщане на продукта при упражняване на правото на връщане в 14 дневен срок или при необходимост от гаранционен ремонт или замяна.

 

Продуктът- спортен уред виброплатформа(боди шейпър) е предназначен за употреба в домашни условия, за непрофесионални цели. Гаранцията покрива стойността на ремонта (труд, резервни части и пр.), както и куриерските разходи за това (ако има такива). Максималният срок за отстраняване на дефект, появил се в гаранционния срок е 30 дни.

Гаранционно обслужване може да се откаже при следните случаи:

  • При липса на касов бон;
  • При повреди, причинени от токови удари, нестандартни захранващи напрежения,гръмотевици, наводнения, пожари и др. природни бедствия;
  • При повреди, причинени вследствие на небрежна употреба;
  • Повреди, дължащи се на прах, агресивни препарати, мазнини, насекоми и гризачи;
  • При нарушаване, преправяне или премахване от уреда наетикетите, табелите или лепенките, съдържащи информация за модела и серийния номер.
  • Когато е правен опит за ремонт, демонтаж или модификация от потребителя.
  • При повреди, причинени от нецелесъобразно използване на продукта или в разрез с предписанията и техническите му характеристики;
  • При механични повреди вследствие удар, натиск, прегъване, претриване и пр.

 

Иформация за праватана потребителите, произтичащи по чл.112- 115 от Закона за защита на потребителите:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

 

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ:

  Моля запазете оригиналната опаковка, в която получихте уреда в случай на необходимост за връщане на продукта при упражняване на правото на връщане в 14 дневен срок или при необходимост от гаранционен ремонт или замяна.

 

(1)

ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да се откажете от настоящия договор, без да посочва причини за това, в срок от 14 дни.
(2)

 Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която ПОЛЗВАТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОЛЗВАТЕЛЯ, е влязло във владение на стоката.
(3)  

За да упражни ПОЛЗВАТЕЛЯТ правото си на отказ, трябва да уведоми ДОСТАВЧИКА за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, както и следното: име, географски адрес, телефонен номер, електронен адрес.
(4)

   1. Заявяването на правото на отказ се подава устно , на тел: 0897904249 или на email: sales@vibroplatformi.bg
    2. След получаване на отправения отказ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа по email.
  (5).

За да спази ПОЛЗВАТЕЛЯТ срока за отказ от договора, следва да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, а именно: 14 дни считано от датата, на която ПОЛЗВАТЕЛЯ или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязло във владение на стоката.
(6)

В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ се откаже от настоящия договор, ДОСТАВЧИКЪТ ще възстанови всички плащания, които са получени от потребителя, с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е получил обратно стоката или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. ДОСТАВЧИКЪТ ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при плащането, освен ако потребителя изрично не се е съгласил или не е посочил друг начин. Във всеки случай на въстановяване, няма да има транзакционни разходи за потребителя.
(7)

  1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да изпрати или да върне обратно стоките на търговеца, като потребителя поеме преките разходи по връщане на стоките, на адрес, както следва: гр. Варна, ул. Дядо Димитър Македонеца №3, или до офис на куриерска фирма Еконт на адрес: Варна, 9000, кв. Аспарухово, ул. „Димчо Дебелянов“ №14, или Спиди на адрес: Варна, 9000, кв. Аспарухово, ул. „Мара Тасева“ № 1, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал търговеца за отказа си от договора. 


   2. Срокът се счита за спазен, ако изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок;

 

 3. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

 

 

 

Последни новини

Как да се предпазим от заразяване с коронавирус COVID 19? Всичко на едно място. Информацията се допълва постоянно

В тази публикация сме събрали препоръки от много различни източници- китайски, български, СЗО. Всички вече знаят, че заразяването с вируса става по въздушно- капков път или ч...

Прочети още

Как да си изберем виброплатформа?

Останахме приятно изненадани от бързината, с която виброплатформите станаха популярни и навлязоха в ежедневието на много хора в България. Много ни радват обратните отзиви, защо...

Прочети още

Отзиви от използването на виброплатформи

 Тук ще публикуваме отзиви на наши клиенти, относно резултатите от използането на виброплатформа в дома или офиса. Всички отзиви ГАРАНТИРАНО са само и единстве...

Прочети още